History Channel KATEGORİ SAYFASI

History Channel – Milattan Önceki Savaşlar: İskender

Bir History Channel belgeseli olan Milattan Önceki Savaşlar 8 bölümden oluşmaktadır. Soluk soluğa izleyeceğiniz bu belgeselin bölüm isimleri şunlardır; Ramses, Hz. Musa – Ölüm Takibi, Maraton Savaşı, Joshua (Yeşhu), Hannibal, Davuk & Golyat, Sezar, İskender’dir. O insafsız, kararlı ve ölümcül. O gelmiş geçmiş en büyük askeri taktisyenlerden biri. Parlak bir stratejist ve onun emrinde adamlar var, öldürmeye veya ölmeye hazır… Hepsi Yunanistanın zaferi için… O Büyük İskender…

History Channel – Milattan Önceki Savaşlar: Sezar

Bir History Channel belgeseli olan Milattan Önceki Savaşlar 8 bölümden oluşmaktadır. Soluk soluğa izleyeceğiniz bu belgeselin bölüm isimleri şunlardır; Ramses, Hz. Musa – Ölüm Takibi, Maraton Savaşı, Joshua (Yeşhu), Hannibal, Davuk & Golyat, Sezar, İskender’dir. Kanlı bir isyan… Binlerce insan katledilmiş, her yer ateşe atılmış… Cehennem dünyaya inmiş… 100 yıl boyunca Romalılıar Galyalıları şiddetle baskı altında tutmuşlardı. Şimdi ödeşme zamanı.. İki generalin kurnazlıkları ve zekaları sonuna kadar sınanacak.

History Channel – Milattan Önceki Savaşlar: Davut & Golyat

Bir History Channel belgeseli olan Milattan Önceki Savaşlar 8 bölümden oluşmaktadır. Soluk soluğa izleyeceğiniz bu belgeselin bölüm isimleri şunlardır; Ramses, Hz. Musa – Ölüm Takibi, Maraton Savaşı, Joshua (Yeşhu), Hannibal, Davuk & Golyat, Sezar, İskender’dir. Davud (Arapça: داود, Dāwūd; İbranice: דוד, David; İng, Fr, Alm: David), İsrailoğullarının kurduğu İsrail Krallığı’nın ikinci kralı (yaklaşık MÖ 1000 – MÖ 962) ve Kudüs kentinin kurucusu. Tanah ve Kur’an’da nebi (peygamber) olarak zikredilir. Hristiyan inancında İsa’nın Eski Ahit’teki simgelerinden (İng. prefiguration) biri sayılır.Musevi Kutsal kitabı Tanah’ın Mezmurlar (İslam’da Zebur) bölümünü oluşturan 150 şiirin Davud tarafından yazıldığı kabul edilir. Bu şiirler gerek Museviliğin gerek Hıristiyanlığın en sevilen dini metinleri arasındadır. Kur’an’a göre Zebur, Davud Peygamber’e Allah tarafından indirilmiştir. Tanah ve Eski Ahit’te Davud Musevi Kutsal Kitabı’nda (Eski Ahit) Davut’un hayat hikâyesi I. Samuel kitabının ikinci yarısı ile II. Samuel kitabının tamamını kapsar.Birinci Yahudi kralı olan Şaul Allahın takdisini kaybeder. Bunun üzerine Peygamber Şamu’el (Samuel), koyun çobanı olan Yesse’nin (İng: Jesse) soyundan krallar geleceğini bildirir. Yesse’nin oğlu Davud kralın sarayına alınır. Şaul’un Filistinliler’le karşı yaptığı savaşta Davut tek başına dev Calud’a karşı savaşır; sapanıyla attığı taşla onu yener ve kafasını keser. Bunun üzerine Şaul Davud’u kıskanır ve öldürülmesini emreder. Ancak Davut’a derin bir sevgi ile bağlı olan Şaul’un oğlu Yonatan (İng: Jonathan), Davut’u korur ve kaçmasını sağlar. Davut yıllarca çölde yaşar, eşkiyalık yapar. Daha sonra Araplara sığınır.Filistinlilerle yapılan bir savaşta Şaul ve Yonatan öldürülür. Davut pişmanlıkla onların yasını tutar. Yahudi ileri gelenleri tarafından 30 yaşında kral seçilir. Hebron’da kutsal yağla meshedilir. Kenanlılara ait olan Zion (Kudüs) kalesini ele geçirerek burayı kendine başkent yapar. Tanrı’nın On Emri’ni içeren sandukayı buraya getirerek büyük bir tapınak inşa etmeye karar verir. Ancak Peygamber Natan onu bu kararından vazgeçirir. (Tapınağı, Davut’un oğlu Süleyman inşa edecektir.) Davut, tüm Yahudi aşiretlerine boyun eğdirir, Ürdün ve Suriye’yi fetheder.Davut evli bir kadın olan Batşeba’yı sever, kadının kocası olan Uriah’ı öldürterek Batşeba’ya sahip olur. Allah bunun üzerine kendisini lanetler; Batşeba’dan doğan oğlu yedi günlükken ölür. Mezmurların bir bölümü, Davut’un bu olay üzerine duyduğu acı ve pişmanlığı anlatır.Son yıllarında Davut’un sevgili oğlu Abşalom babasına karşı isyan eder. Baba ile oğulun orduları karşı karşıya gelir; Abşalom öldürülür. Davut 36 yıl hüküm sürdükten sonra ölür. Yerine oğlu Şolomon (Süleyman) geçer. Kur’an’da Davud Dâvud’un adı Kur’an’da 17 yerde geçer. Allah’ın Dâvud’a krallık ve bilgelik verdiği, Dâvud’un bir savaşta güçlü bir kral olan Câlud’u öldürdüğü, Allah’ın bazı peygamberleri diğerlerinden üstün kıldığı ve Davud’a Zebur’u verdiği, onu ve soyunu dünyaya hakim kıldığı, Dâvud’un koyunlarla ilgili ihtilafa düşen iki ortağın davasında yargıçlık ederek adalet konusunda düştüğü çelişkiden kurtulamasının sağlandığı, dağların ve kuşların Dâvud’la Süleyman’ı yücelttiği bildirilir. Kuran’da kral Şaul’un adı Tâlût olarak geçer.İslâm geleneğinde Dâvud’un sesinin çok güzel olduğu söylenir. “Dâvûdî ses” deyimi buradan gelmektedir.

History Channel – Milattan Önceki Savaşlar: Hannibal

Bir History Channel belgeseli olan Milattan Önceki Savaşlar 8 bölümden oluşmaktadır. Soluk soluğa izleyeceğiniz bu belgeselin bölüm isimleri şunlardır; Ramses, Hz. Musa – Ölüm Takibi, Maraton Savaşı, Joshua (Yeşhu), Hannibal, Davuk & Golyat, Sezar, İskender’dir. M.Ö. 246 ile M.Ö. 183 yılları arasında yaşamış Sami ırkından gelen Kartacalı politikacı ve general. Ünlü Kartacalı komutan Hamilcar Barca’ın oğlu olan Hannibal, küçük yaşlarda babasının isteğiyle, Roma’ya karşı her zaman kin duyacağına dair ant içti. Hannibal; tüm zamanların en büyük askeri dehalarından biridir. Hannibal, Scipio ve Philopoemen ile birlikte çağının üç büyük generalinden biriydi. Scipio onu şimdiye kadar yaşamış en büyük generallerden biri olarak kabul eder, Epirli Pyrrhus’u ikinci sıraya yerleştirir, kendisini de üçüncü olarak kabul eder. Aynı sıralama Hannibal’a sorulduğunda o, Büyük İskender’in en büyük general olduğunu söyler. İkinci olarak Pyrrhus’u gösterir, kendisini de üçüncü sıraya koyar.Askeri tarihçi Theodore Ayrault Dodge Hannibal’ı “Stratejini

History Channel – Milattan Önceki Savaşlar: Joshua (Yeşu)

Bir History Channel belgeseli olan Milattan Önceki Savaşlar 8 bölümden oluşmaktadır. Soluk soluğa izleyeceğiniz bu belgeselin bölüm isimleri şunlardır; Ramses, Hz. Musa – Ölüm Takibi, Maraton Savaşı, Joshua (Yeşhu), Hannibal, Davuk & Golyat, Sezar, İskender’dir.Tanah’a göre Musa’nın ölümünden sonra İsrailoğullarının lideriydi. Hikayesi Çıkış, Sayılar ve Yeşu kitabında anlatılır. Tora’da adının Efraim kabilesinden Nun oğlu Hoşea olduğu ve Musa’nın ona Yeşu olarak hitap ettiği yazılıdır. İsrailoğulları Mısır’dan çıkmadan evvel Mısır’da doğdu. Musa tarafından Kenan topraklarını araştırmak üzere gönderilen on iki casustan biriydi. Musa’nın ölümünden sonra Kenan topraklarını fethedip toprakları on iki kabile arasında bölüştürdü. Bu anlatılanların hangi yıllarda gerçekleştiği akademik tartışmalar arasındadır. Tora kronolojisine göre Yeşu MÖ 1450 – MÖ 1370 yılları arasında veya Bronz çağının sonlarına doğru yaşamıştır fakat Yeşu kitabında 110 yaşında öldüğü anlatılır.

History Channel – Milattan Önceki Savaşlar: Maraton Savaşı

Bir History Channel belgeseli olan Milattan Önceki Savaşlar 8 bölümden oluşmaktadır. Soluk soluğa izleyeceğiniz bu belgeselin bölüm isimleri şunlardır; Ramses, Hz. Musa – Ölüm Takibi, Maraton Savaşlar, Joshua (Yeşhu), Hannibal, Davuk & Golyat, Sezar, İskender’dir. Maraton Muharebesi (Maraton Savaşı ) Pers imparatoru I. Darius’un son kalan Yunan topraklarını fethedip batı sınırlarını güvene almak için yaptığı ilk büyük savaştır. MÖ 490 yılının Ağustos ayında Yunanistan’ın Maraton platosunda olmuştur. Savaş Yunanistan’ın zaferiyle sonuçlanmış ve savaş gecesi tanrı Pan Persleri korkuttuğu için, Yunanlılar ona Akropolis eteğinde bir tapınak yapmışlardır. Yunan zaferini Atina’ya haber vermek için Maraton’dan yola çıkan Pheidippides isimli ulağın, yaklaşık 40 kilometrelik mesafeyi hiç durmadan koştuktan sonra zafer haberini verdiği ve yere yığıldığı rivayet edilir. Bu olay, modern zamanlarının Olimpiyat Oyunları kurucusu Pierre de Coubertin ve arkadaşlarına 42195 metrelik maraton koşusunu oyunlar kapsamına almaları için ilham kaynağı olmuştur.

History Channel – Milattan Önceki Savaşlar: Hz. Musa – Ölüm Takibi

Bir History Channel belgeseli olan Milattan Önceki Savaşlar 8 bölümden oluşmaktadır. Soluk soluğa izleyeceğiniz bu belgeselin bölüm isimleri şunlardır; Ramses, Hz. Musa – Ölüm Takibi, Maraton Savaşlar, Joshua (Yeşhu), Hannibal, Davuk & Golyat, Sezar, İskender’dir.Bu belgeselde ise Hz Musa’nın Mısır’da köleleştirilmiş İsrailoğullarına liderlik ederek İncil’de ve Tevrat’ta anlatıldığı gibi vaadedilmiş topraklar olan Kenan Diyarı’na ulaşmak üzere Mısır’dan Çıkışını, Kızıl Denizi Geçme Efsanesini sonrasındaki savaşlar anlatılmaktadır.

History Channel – Milattan Önceki Savaşlar: Ramses

Bir History Channel belgeseli olan Milattan Önceki Savaşlar 8 bölümden oluşmaktadır. Soluk soluğa izleyeceğiniz bu belgeselin bölüm isimleri şunlardır; Ramses, Hz. Musa – Ölüm Takibi, Maraton Savaşlar, Joshua (Yeşhu), Hannibal, Davuk & Golyat, Sezar, İskender’dir. 16 yaşındayken babası I. Seti, Ramses’i veliahtı olarak seçmiştir. 20′li yaşlarının başında tahta geçen Ramses Mısır’ı MÖ 1279′dan MÖ 1213′e kadar, tam altmış altı yıl yönetmiştir. 99 yaşına kadar yaşadığı rivayetleri bulunmakla birlikte, 89, 90 ya da 92 yaşında öldüğü tahmin edilmektedir. Kadeş savaşında ise tanrı Amon’un ilahi gücü ile Hititlerin 43.500 kişilik ordusuna karşı başarı kazandığı söylenir.

History Channel – Evren: Uzayda Cinsellik

 History Channel’ın bu kez ele aldığı konu diğerlerinden çok farklı. Evren’i araştıran History Channel ekibi, Uzayda Cinsellik konusunu ele alıyor. Cinsellik insan doğasının en temelinde. Türleri çoğaltıyor, bizi bağlıyor, zevk veriyor ve kültürümüzü yayıyor. İnsanlar doğal ortamlarını uzayın uzak yerlerine genişletiyor. Peki cinselliği de yanımızda götürmeye hazırlanıyor muyuz?
 

Titanik Hakkında Bilinmeyenler

O insan elinden çıkan en büyük nesne, teknolojinin, lüksün ve trajedinin hikayesi. Meşhur bir gemi enkazı düşünün o kadar meşhur ki üzerinde geçen yıllara rağmen hala yanına gidiliyor. Ondan daha büyüğü yapılamadı o titanikdi. Yeni iddialara göre de titanik sadece buz kütlesi yüzünden batmadı başka sorunları da vardı ama bir gerçek var ki gövde kısmının yarılması olmasaydı daha az insan ölürdü. 1500 kişinin canını aldığı olay ile ilgili ayrıntıları ise artık herkes biliyor